نمونه گیری و مدیریت راه دور

ربات تلگرام

خدمات کلینیکال

خدمات ژنتیک

خدمات پاتولوژی

ارتباط رویایی

آزمایشگاه ها

پارسیپل، قلب تپنده آزمایشگاه

نرم افزار جامع آزمایشگاهی پارسیپل

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

سیستم مرکزی نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

سیستم پذیرش با قابلیت تعریف پانل ها وتست های نامحدود . فیلد های دلخواه ، اتوکامپلیت شماره و نام تست ، پزشک تاریخ جوابدهی اتوماتیک ، تفکیک اتوماتیک تست های ماما از پزشکان ، تفکیک و محاسبهء اتومات تست هائی که بیمه نیستند و محاسبه آزاد آنان برای نسخ بیمه ، ارائه کنترل شده توانائی برای پذیرش تکراری یک تست ، سابقه بیماران  با وارد نمودن کد بیمه ، کد اشتراک و یا اسم بیمار، قابلیت ادغام با پذیرش پاتولوژی و منحنی نتیجه تست های سوابق بیمار در گزارش جواب. باضافه استفاده از اسکنر پاسپورت و درج کپی نسخه و انتشار در پروسه های لازم.

 • سیستم تایید پذیرش با قابلیت تغییر اطلاعات بیماران ( مشخصات بیمار ، مشخصات پزشک معالج ، تست ، وآزمایشات بیمار تغییر تاریخ جوابدهی ، قابلیت تخفیف هزینه به بیماران ، وحصول اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده .
 • سیستم نمونه گیری ایجاد امکانات لازم برای بخش نمونه گیری ، تفکیک بیماران برحسب سن و جنسیت و نوع بیمار، کودکان و بزرگسالان ، و مشخص نمودن مقدار حجم نمونه ، قابلیت چاپ اتوماتیک لیبل وبارکد برحسب نیاز ، ثبت و تحویل نمونه بیمارانی که نمونه بعدا آورده اند . همچنین گرفتن لیست ناقصی ها بطور اتوماتیک.
 • سیستم تفکیک (سرم گیری) کاملا اتوماتیک ارائه بارکد های سرم ها ی مشتق از نمونه اصلی  ، ثبت وضعیت دریافت نمونه به نام کاربر ، اطمینان از دریافت نمونه جهت کنترل نمونه ها.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت اتصال ماشینها به نرم افزار به صورت یکطرفه ، دوطرفه ، و کاملا اتوماتیک بوسیله بارکد، کنترل وتایید پاسخ ها که بوسیله رنگ آمیزی و اندازه فونت غیر/نرمال و بدون جواب ها و کنترل کیفی، ثبت اتوماتیک در سیستم نرم افزار ، امکان اصلاح اطلاعات قبل از ثبت و بعد از ثبت.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت تعریف Font  های گوناگون برای گزارش جواب با فرمتهای چاپ A4  و A5  پیوسته بصورت دلخواه.
 • سیستم اتوماتیک سوال و جواب در پروسه لازم با استفاده از بارکد  .
 • سیستم تحویل اتوماتیک جواب بیماران با استفاده از بارکدپروسه های کلینیکال  و آناتومیکال پاتولوژی بطور ادغامی و آسان .
 • سیستم کیوماتیک نمونه گیری اتوماتیک با ادغام پاتولوژی و دستگاههای متعدد بصورت مرکزی.
 • سیستم بیمه : شامل ده ستون تعرفه، تعریف و استفاده از سبد (نگارش های) تعرفه های جدید و گوناگون، قابلیت تعریف بیمه های مختلف و قرارداد های گوناگون ، تهیه دیسک بیمه  ،ثبت انلاین بیمه (اینترنتی)،  قابلیت رفع اشکالات بیمه به صورت کاملا اتوماتیک (مشخصات پزشک ، قیمت آزمایشات ، مشخصات بیمار و ..) ، تغییر قیمت و محاسبه مجدد نسخه های پذیرش شده در صورت تغییر در نیمه ماه ، ارائه گزارش خطای فایل بیمه قبل از ارسال، چاپ قیمت برپشت نسخ ، قابلیت تغییر قیمت آزمایشات از طریق وب سایت .
 • سیستم گزارشات : تهیه گزارشات ونمودار های مدیریتی MIS و ارائه گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • نگهداری سوابق بیماران و ارائه نمودار وضعیت آزمایشات انجام شده در گزارش جواب بصورت اتوماتیک. کلید سوابق با بارکد اشتراک یا شماره کارت ملی .
 • اورژانس:
 • اورژانس و ” VIP” نمودن کل ویا یک بخش از آزمایش بیمار در کل پروسه کاری.
 • نمایشگر بی سیم اورژانس در بخشها .
 • قابلیت تنظیمات سیستم بصورت دلخواه و گزینشی.
 • انعطاف پذیری پروسه کاری آزمایشگاه برحسب نیاز و در اختیار داشتن Profile  های گوناگون جهت کنترل تراکم بیمار.
 • قابلیت مونیتورینگ و پیگیری وضعیت نمونه بیماران وکارکرد کاربران.
 • صفحه ادغامی “اتو رفرش”  نمایش و کنترل حجم بیماران در مراحل آزمایشگاهی.
 • قابلیت تعریف بخشها و آزمایشات وکیت ها و فرمولهای محاسباتی جدید.
 • ارسال گزارش جواب از طریق پست الکترونیک و فکس.
 • اس ام اس : وضعیت های مختلف : جواب آماده ، جواب بموقع آماده نیست ،  خوش آمد پذیرش و تولد .
 • قابلیت نامحدود تعریف بخشها و فرمت های گزارش جواب.
 • سیستم صندوق و دریافت هزینه : قابلیت ایجاد صندوق (های)  هزینه جداگانه، برحسب بیمه های متفاوت و همچنین توانائی انتخابی در پذیرش و تائید پذیرش.
 • حسابداری و صندوق بطور اتوماتیک و دوره ای برای تضمین و سهولت کنترل تغییرات.
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • سیستم گزارش جواب : قابلیت تعریف Font  های گوناگون.
 • تهیه انواع گزارشاتMIS  و گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • پاتو لوژی اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)
 • پذیرش
 • قابلیت پذیرش مشترک با کلینیکال
 • نمونه، محل برداشت، طریقه برداشت ، لام ، بارکد
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • اتوکامپلیت شماره و نام تست و پزشک
 • نسخ مشترک
 • نسخ ارسالی
 • اورژانس و   VIP
 • ادغام صفحه پذیرش پاتولوژی و کلینیکال.
 • قابلیت و انعطاف ادغام صندوق ، حسابداری با کلینیکال .
 • حسابداری اتوماتیک و ادغامی با کلینیکال
 • کد بندی شاخه های تجزیه نمونه .
 • پروسه اطلاعات Gross (اتاق پاس)، Macroscopy و عکس برداری و قرار دادن اتو ماتیک در جواب .
 • اطلاعات بلوک .
 • پروسه اطلاعات Slide (لام)، عکس برداری و تشخیصی .
 • کد های ICD9 .
 • استفاده به د لخواه از بر چسب و بارکد .
 • گزارش جواب شامل عکس های Gross و Microscopy .
 • توانائی ادغام فایل بیمه آزمایشگاه کلینیکال وآناتومیکال پاتولوژی .
 • سيستم اتوماتيك الحاق جواب
 • انتقال اتوماتيك جواب سيستم هاي نرم افزاري يا چاپ غير بومي به نرم افزار مورد قرارداد
 • سيستم نوبت دهي
 • قابليت ادغام و همگوني شماره نوبت دهي در پذيرش ‏صندوق و نمونه گيري
 • استفاده از تابلت در ايستگاهها
 • استفاده از بنر در ايستگاهها
 • استفاده از مانيتور صف بيماران بصورت ادغامي و يا جداگانه در پذيرش صندوق و نمونه گيري
 • بیمار میتواند با اسکن کارت ملی یا کارت اشتراک بصورت اختصاصی در سیستم ملاحظه شود . این باعث تسهیل سوابق بیمار ، جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری ، کمک به بیماران و بیماری های خاص

آزمایشگاه های مکانیزه در ایران از سیستم پارسیپل خودران استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پارسیپل خودران می باشد.
با افتخار قدرت گرفته از:

طراحی توسط: یونس محبی