سیستم مرکزی نرم افزار پارسیپل

سیستم پذیرش با قابلیت تعریف پانل ها وتست های نامحدود . فیلد های دلخواه ، اتوکامپلیت شماره و نام تست ، پزشک تاریخ جوابدهی اتوماتیک ، تفکیک اتوماتیک تست های ماما از پزشکان ، تفکیک و محاسبهء اتومات تست هائی که بیمه نیستند و محاسبه آزاد آنان برای نسخ بیمه ، ارائه کنترل شده توانائی برای پذیرش تکراری یک تست ، سابقه بیماران  با وارد نمودن کد بیمه ، کد اشتراک و یا اسم بیمار، قابلیت ادغام با پذیرش پاتولوژی و منحنی نتیجه تست های سوابق بیمار در گزارش جواب. باضافه استفاده از اسکنر پاسپورت و درج کپی نسخه و انتشار در پروسه های لازم.

 • سیستم تایید پذیرش با قابلیت تغییر اطلاعات بیماران ( مشخصات بیمار ، مشخصات پزشک معالج ، تست ، وآزمایشات بیمار تغییر تاریخ جوابدهی ، قابلیت تخفیف هزینه به بیماران ، وحصول اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده .
 • سیستم نمونه گیری ایجاد امکانات لازم برای بخش نمونه گیری ، تفکیک بیماران برحسب سن و جنسیت و نوع بیمار، کودکان و بزرگسالان ، و مشخص نمودن مقدار حجم نمونه ، قابلیت چاپ اتوماتیک لیبل وبارکد برحسب نیاز ، ثبت و تحویل نمونه بیمارانی که نمونه بعدا آورده اند . همچنین گرفتن لیست ناقصی ها بطور اتوماتیک.
 • سیستم تفکیک (سرم گیری) کاملا اتوماتیک ارائه بارکد های سرم ها ی مشتق از نمونه اصلی  ، ثبت وضعیت دریافت نمونه به نام کاربر ، اطمینان از دریافت نمونه جهت کنترل نمونه ها.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت اتصال ماشینها به نرم افزار به صورت یکطرفه ، دوطرفه ، و کاملا اتوماتیک بوسیله بارکد، کنترل وتایید پاسخ ها که بوسیله رنگ آمیزی و اندازه فونت غیر/نرمال و بدون جواب ها و کنترل کیفی، ثبت اتوماتیک در سیستم نرم افزار ، امکان اصلاح اطلاعات قبل از ثبت و بعد از ثبت.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت تعریف Font  های گوناگون برای گزارش جواب با فرمتهای چاپ A4  و A5  پیوسته بصورت دلخواه.
 • سیستم اتوماتیک سوال و جواب در پروسه لازم با استفاده از بارکد  .
 • سیستم تحویل اتوماتیک جواب بیماران با استفاده از بارکدپروسه های کلینیکال  و آناتومیکال پاتولوژی بطور ادغامی و آسان .
 • سیستم کیوماتیک نمونه گیری اتوماتیک با ادغام پاتولوژی و دستگاههای متعدد بصورت مرکزی.
 • سیستم بیمه : شامل ده ستون تعرفه، تعریف و استفاده از سبد (نگارش های) تعرفه های جدید و گوناگون، قابلیت تعریف بیمه های مختلف و قرارداد های گوناگون ، تهیه دیسک بیمه  ،ثبت انلاین بیمه (اینترنتی)،  قابلیت رفع اشکالات بیمه به صورت کاملا اتوماتیک (مشخصات پزشک ، قیمت آزمایشات ، مشخصات بیمار و ..) ، تغییر قیمت و محاسبه مجدد نسخه های پذیرش شده در صورت تغییر در نیمه ماه ، ارائه گزارش خطای فایل بیمه قبل از ارسال، چاپ قیمت برپشت نسخ ، قابلیت تغییر قیمت آزمایشات از طریق وب سایت .
 • سیستم گزارشات : تهیه گزارشات ونمودار های مدیریتی MIS و ارائه گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • نگهداری سوابق بیماران و ارائه نمودار وضعیت آزمایشات انجام شده در گزارش جواب بصورت اتوماتیک. کلید سوابق با بارکد اشتراک یا شماره کارت ملی .
 • اورژانس:
 • اورژانس و ” VIP” نمودن کل ویا یک بخش از آزمایش بیمار در کل پروسه کاری.
 • نمایشگر بی سیم اورژانس در بخشها .
 • قابلیت تنظیمات سیستم بصورت دلخواه و گزینشی.
 • انعطاف پذیری پروسه کاری آزمایشگاه برحسب نیاز و در اختیار داشتن Profile  های گوناگون جهت کنترل تراکم بیمار.
 • قابلیت مونیتورینگ و پیگیری وضعیت نمونه بیماران وکارکرد کاربران.
 • صفحه ادغامی “اتو رفرش”  نمایش و کنترل حجم بیماران در مراحل آزمایشگاهی.
 • قابلیت تعریف بخشها و آزمایشات وکیت ها و فرمولهای محاسباتی جدید.
 • ارسال گزارش جواب از طریق پست الکترونیک و فکس.
 • اس ام اس : وضعیت های مختلف : جواب آماده ، جواب بموقع آماده نیست ،  خوش آمد پذیرش و تولد .
 • قابلیت نامحدود تعریف بخشها و فرمت های گزارش جواب.
 • سیستم صندوق و دریافت هزینه : قابلیت ایجاد صندوق (های)  هزینه جداگانه، برحسب بیمه های متفاوت و همچنین توانائی انتخابی در پذیرش و تائید پذیرش.
 • حسابداری و صندوق بطور اتوماتیک و دوره ای برای تضمین و سهولت کنترل تغییرات.
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • سیستم گزارش جواب : قابلیت تعریف Font  های گوناگون.
 • تهیه انواع گزارشاتMIS  و گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • پاتو لوژی اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)
 • پذیرش
 • قابلیت پذیرش مشترک با کلینیکال
 • نمونه، محل برداشت، طریقه برداشت ، لام ، بارکد
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • اتوکامپلیت شماره و نام تست و پزشک
 • نسخ مشترک
 • نسخ ارسالی
 • اورژانس و   VIP
 • ادغام صفحه پذیرش پاتولوژی و کلینیکال.
 • قابلیت و انعطاف ادغام صندوق ، حسابداری با کلینیکال .
 • حسابداری اتوماتیک و ادغامی با کلینیکال
 • کد بندی شاخه های تجزیه نمونه .
 • پروسه اطلاعات Gross (اتاق پاس)، Macroscopy و عکس برداری و قرار دادن اتو ماتیک در جواب .
 • اطلاعات بلوک .
 • پروسه اطلاعات Slide (لام)، عکس برداری و تشخیصی .
 • کد های ICD9 .
 • استفاده به د لخواه از بر چسب و بارکد .
 • گزارش جواب شامل عکس های Gross و Microscopy .
 • توانائی ادغام فایل بیمه آزمایشگاه کلینیکال وآناتومیکال پاتولوژی .
 • سيستم اتوماتيك الحاق جواب
 • انتقال اتوماتيك جواب سيستم هاي نرم افزاري يا چاپ غير بومي به نرم افزار مورد قرارداد
 • سيستم نوبت دهي
 • قابليت ادغام و همگوني شماره نوبت دهي در پذيرش ‏صندوق و نمونه گيري
 • استفاده از تابلت در ايستگاهها
 • استفاده از بنر در ايستگاهها
 • استفاده از مانيتور صف بيماران بصورت ادغامي و يا جداگانه در پذيرش صندوق و نمونه گيري
 • بیمار میتواند با اسکن کارت ملی یا کارت اشتراک بصورت اختصاصی در سیستم ملاحظه شود . این باعث تسهیل سوابق بیمار ، جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری ، کمک به بیماران و بیماری های خاص

ارتباط آزمایشگاهها (Dream Lab)

فرستادن نمونه آزمایشگاه جانبی (یا مبدا) با استفاده از بارکد های هوشمند:
نمونه ها پس ار دریافت در آزمایشگاه ارسال شونده (و چیدمان در دستگاه آنالیزر ارسال شونده)  بدون  نیاز به پذیرش به انجام می رسد. همچنین پس از تایید جواب در آزمایشگاه ارسال شونده (شامل الحاق کامنت و نرمال رنج این اطلاعات بصورت خودکار) اطلاعات جواب در سیستم ارسال کننده ذخیره می شود و بوسیله فرمت جواب آنها می تواند تحویل بیمار شود.

ارتباط با دستگاه ها

ارتباط یک طرفه / ارتباط دوطرفه / FULL QUERY

نصب نرم افزار ارتباط با شبکه دستگاه ها شامل کنترل کیفی یکپارچه آزمایشگاه و توانائی استفاده از بارکد بدون نیاز به اسکنر دستگاه می باشد. چک جوابها با روش های مرسوم و متنوع کنترل کیفی در زمان انتقال به انجام میرسد. منحنی اتوماتیک جوابها در هر زمان قابل دسترسی میباشد.

نرم افزار مرکزی

سیستم مرکزی آزمایشگاه

 • سیستم پذیرش با قابلیت تعریف پانل ها وتست های نامحدود . فیلد های دلخواه ، اتوکامپلیت شماره و نام تست ، پزشک تاریخ جوابدهی اتوماتیک ، تفکیک اتوماتیک تست های ماما از پزشکان ، تفکیک و محاسبهء اتومات تست هائی که بیمه نیستند و محاسبه آزاد آنان برای نسخ بیمه ، ارائه کنترل شده توانائی برای پذیرش تکراری یک تست ، سابقه بیماران  با وارد نمودن کد بیمه ، کد اشتراک و یا اسم بیمار، قابلیت ادغام با پذیرش پاتولوژی و منحنی نتیجه تست های سوابق بیمار در گزارش جواب. باضافه استفاده از اسکنر پاسپورت و درج کپی نسخه و انتشار در پروسه های لازم.
 • سیستم تایید پذیرش با قابلیت تغییر اطلاعات بیماران ( مشخصات بیمار ، مشخصات پزشک معالج ، تست ، وآزمایشات بیمار تغییر تاریخ جوابدهی ، قابلیت تخفیف هزینه به بیماران ، وحصول اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده .
 • سیستم نمونه گیری ایجاد امکانات لازم برای بخش نمونه گیری ، تفکیک بیماران برحسب سن و جنسیت و نوع بیمار، کودکان و بزرگسالان ، و مشخص نمودن مقدار حجم نمونه ، قابلیت چاپ اتوماتیک لیبل وبارکد برحسب نیاز ، ثبت و تحویل نمونه بیمارانی که نمونه بعدا آورده اند . همچنین گرفتن لیست ناقصی ها بطور اتوماتیک.
 • سیستم تفکیک (سرم گیری) کاملا اتوماتیک ارائه بارکد های سرم ها ی مشتق از نمونه اصلی  ، ثبت وضعیت دریافت نمونه به نام کاربر ، اطمینان از دریافت نمونه جهت کنترل نمونه ها.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت اتصال ماشینها به نرم افزار به صورت یکطرفه ، دوطرفه ، و کاملا اتوماتیک بوسیله بارکد، کنترل وتایید پاسخ ها که بوسیله رنگ آمیزی و اندازه فونت غیر/نرمال و بدون جواب ها و کنترل کیفی، ثبت اتوماتیک در سیستم نرم افزار ، امکان اصلاح اطلاعات قبل از ثبت و بعد از ثبت.
 • سیستم جوابدهی با قابلیت تعریف Font  های گوناگون برای گزارش جواب با فرمتهای چاپ A4  و A5  پیوسته بصورت دلخواه.
 • سیستم اتوماتیک سوال و جواب در پروسه لازم با استفاده از بارکد  .
 • سیستم تحویل اتوماتیک جواب بیماران با استفاده از بارکدپروسه های کلینیکال  و آناتومیکال پاتولوژی بطور ادغامی و آسان .
 • سیستم کیوماتیک نمونه گیری اتوماتیک با ادغام پاتولوژی و دستگاههای متعدد بصورت مرکزی.
 • سیستم بیمه : شامل ده ستون تعرفه، تعریف و استفاده از سبد (نگارش های) تعرفه های جدید و گوناگون، قابلیت تعریف بیمه های مختلف و قرارداد های گوناگون ، تهیه دیسک بیمه  ،ثبت انلاین بیمه (اینترنتی)،  قابلیت رفع اشکالات بیمه به صورت کاملا اتوماتیک (مشخصات پزشک ، قیمت آزمایشات ، مشخصات بیمار و ..) ، تغییر قیمت و محاسبه مجدد نسخه های پذیرش شده در صورت تغییر در نیمه ماه ، ارائه گزارش خطای فایل بیمه قبل از ارسال، چاپ قیمت برپشت نسخ ، قابلیت تغییر قیمت آزمایشات از طریق وب سایت .
 • سیستم گزارشات : تهیه گزارشات ونمودار های مدیریتی MIS و ارائه گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • نگهداری سوابق بیماران و ارائه نمودار وضعیت آزمایشات انجام شده در گزارش جواب بصورت اتوماتیک. کلید سوابق با بارکد اشتراک یا شماره کارت ملی .
 • اورژانس:
 • اورژانس و ” VIP” نمودن کل ویا یک بخش از آزمایش بیمار در کل پروسه کاری.
 • نمایشگر بی سیم اورژانس در بخشها .
 • قابلیت تنظیمات سیستم بصورت دلخواه و گزینشی.
 • انعطاف پذیری پروسه کاری آزمایشگاه برحسب نیاز و در اختیار داشتن Profile  های گوناگون جهت کنترل تراکم بیمار.
 • قابلیت مونیتورینگ و پیگیری وضعیت نمونه بیماران وکارکرد کاربران.
 • صفحه ادغامی “اتو رفرش”  نمایش و کنترل حجم بیماران در مراحل آزمایشگاهی.
 • قابلیت تعریف بخشها و آزمایشات وکیت ها و فرمولهای محاسباتی جدید.
 • ارسال گزارش جواب از طریق پست الکترونیک و فکس.
 • اس ام اس : وضعیت های مختلف : جواب آماده ، جواب بموقع آماده نیست ،  خوش آمد پذیرش و تولد .
 • قابلیت نامحدود تعریف بخشها و فرمت های گزارش جواب.
 • سیستم صندوق و دریافت هزینه : قابلیت ایجاد صندوق (های)  هزینه جداگانه، برحسب بیمه های متفاوت و همچنین توانائی انتخابی در پذیرش و تائید پذیرش.
 • حسابداری و صندوق بطور اتوماتیک و دوره ای برای تضمین و سهولت کنترل تغییرات.
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با پاتولوژی .
 • سیستم گزارش جواب : قابلیت تعریف Font  های گوناگون.
 • تهیه انواع گزارشاتMIS  و گزارشات آماری و تحقیقاتی.
 • پاتو لوژی اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)
 • پذیرش
 • قابلیت پذیرش مشترک با کلینیکال
 • نمونه، محل برداشت، طریقه برداشت ، لام ، بارکد
 • پروسه سوال و جواب –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • کیوماتیک نمونه برداری تاچ –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • پروسه تحویل جواب به بیمار –  قابلیت ادغام با کلینیکال
 • اتوکامپلیت شماره و نام تست و پزشک
 • نسخ مشترک
 • نسخ ارسالی
 • اورژانس و   VIP
 • ادغام صفحه پذیرش پاتولوژی و کلینیکال.
 • قابلیت و انعطاف ادغام صندوق ، حسابداری با کلینیکال .
 • حسابداری اتوماتیک و ادغامی با کلینیکال
 • کد بندی شاخه های تجزیه نمونه .
 • پروسه اطلاعات Gross (اتاق پاس)، Macroscopy و عکس برداری و قرار دادن اتو ماتیک در جواب .
 • اطلاعات بلوک .
 • پروسه اطلاعات Slide (لام)، عکس برداری و تشخیصی .
 • کد های ICD9 .
 • استفاده به د لخواه از بر چسب و بارکد .
 • گزارش جواب شامل عکس های Gross و Microscopy .
 • توانائی ادغام فایل بیمه آزمایشگاه کلینیکال وآناتومیکال پاتولوژی .
 • سيستم اتوماتيك الحاق جواب
 • انتقال اتوماتيك جواب سيستم هاي نرم افزاري يا چاپ غير بومي به نرم افزار مورد قرارداد
 • سيستم نوبت دهي
 • قابليت ادغام و همگوني شماره نوبت دهي در پذيرش ‏صندوق و نمونه گيري
 • استفاده از تابلت در ايستگاهها
 • استفاده از بنر در ايستگاهها
 • استفاده از مانيتور صف بيماران بصورت ادغامي و يا جداگانه در پذيرش صندوق و نمونه گيري
 • بیمار میتواند با اسکن کارت ملی یا کارت اشتراک بصورت اختصاصی در سیستم ملاحظه شود . این باعث تسهیل سوابق بیمار ، جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری ، کمک به بیماران و بیماری های خاص

کنترل کیفی

ورود اتوماتیک اطلاعات / کنترل کیفی دقیق و آسان

 • تعریف کنترل ها با شماره لات نامبر و نمایش اتو ماتیک منحنی در ژورنال دستگاه و بطور مستقل .
 • ستفاده از کیت و لات نامبر کیت بطور اتوماتیک .
 • چک جواب کنترل با روش های انتخابی و مرسوم همراه با نمایش لحظه اي منحنی قبل و بعد از انتقال کنترل .
 • قابلیت محاسبه مقادیر انحراف از معیار و ضریب انحراف با استفاده از زمانهای دلخواه و استفاده از آن در منحنی کنونی .
 • قابلیت استفاده کامل در رابطه با دستگاه و انتقال و رسم منحنی و همچنین نمایش زمان کالیبراسیون هر دستگاه در منحنی .
 • کنترل دسترسی ، امنیت اطلاعات و پیگیری تغییرات .
 • اتوماتیک : چک کردن جوابها با روش های گوناگون و مرسوم .
 • توانايي غیر اتو ماتیک (دستي)
 • محاسبه ماهانه انحراف معيار و ضريب انحراف بصورت اتوماتيك (تنظيماتي و دلبخواه) .

نرم افزار تلفن همراه

پارسی تل : Parsitelبرنامه های اندروید مدیریت ، پزشک ، ارسالی و بیماراندروید مدیریت شامل تایید جواب ، دستور تکرار تست، دستور اینریویو حضوری، ناقصی ها، اشتراک گذاری جواب: پزشک و بیمار و ارسالی، آمار درآمد و گزارشات مالی و صندوق، کنترل سخت افزارها و شرایط دما و رطوبت سنج ، کنترل مراحل حضوری بیمار، سرعت و راندمان کاربران و هشدار های بموقع، ارسال پیغام مدیریتی به پارسیپل جهت هماهنگی و سرویس. تحویل این آیتم در طی پشتیبانی تضمینی یکساله انجام خواهد شد .اندروید سردر ایستگاهها شامل نمایش اتوماتیک شماره بیماران، نمایش عکس کاربر آزمایشگاه در ایستگاه، بنر اطلاعاتی و قابلیت نمایش مقدار انتظار بیمار میباشد.

وب سیستم

 / جوابدهی و سوابق آنلاین

 • تهیه سایت نرم افزاری خریدار شامل دسترسی جواب آزمایشهای بیمار ، ارتباطات آزمایشگاههای سیستم اتوماسیون آزمایشگاهی شرکت پارسیپل خودران ، صفحات مخصوص آزمایشگاه و قابلیت تنظیمات و ویرایش اطلاعات  سایت بوسیله مدیریت آزمایشگاه .
 • لينك هاي لازمه سايت مشتري
 • جوابدهي
 • بيمار ‏
 • پزشك
 • ارسالي
 • سوابق بيمار براي جوابدهي بيمار و پرشك
 • جوابهاي الحاقي  (Attached Sheets)
 • ارتباط آزمایشگاهها
 • پذیرش و انتقال جوابها از راه دور
 • ليست و هزينه و تسويه حساب ارسالي

سیستم اتوماسیون منطقه حضوری

اتوماسیون نوبتدهی /  / برروی بستر وب و ویندوز

ارتباط بین آزمایشگاه ها

پذیرش خودکار /  /دریافت جواب از آزمایشگاه همکار

ارتباط آزمایشگاهها : Dream Lab

فرستادن نمونه آزمایشگاه جانبی (یا مبدا) با استفاده از بارکد های هوشمند : نمونه ها پس ار دریافت در آزمایشگاه ارسال شونده (و چیدمان در دستگاه آنالیزر ارسال شونده)  بدون  نیاز به پذیرش بانجام میرسد . همچنین پس از تایید جواب در آزمایشگاه ارسال شونده (شامل الحاق کامنت و نرمال رنج این اطلاعات بصورت خودکار) اطلاعات جواب در سیستم ارسال کننده ذخیره میشود و بوسیله فرمت جواب آنها میتواند تحویل بیمار شود.

سیستم انبارداری آزمایشگاه

 / بررسی مصرف دستگاهها /مقایسه هزینه ها و درآمدها

انبارداری اتوماتیک

 • قابليت استفاده از انبارهاي متفاوت ‏و گروهبندي سطحي و عمقي كالاها
 • قابلیت استفاده از بارکد و لات نامبر
 • خروج اتوماتيك بر اساس تاریخ انقضاء كيت
 • قابلیت کارتکس ورود و خروج کالا
 • محاسبه تعداد تست انجام شده مربوط به هر یک از کیت هی مورد استفاده ، جهت تخمین میزان بهره وری کیت
 • منحنی اتوماتیک رابطه هزینه کیت به ارزش و در آمد تست
 • تاریخ انقضاء و هشدار های نقطه سفارش و انقضاء
 • منحنی اتوماتیک تغییرات هزینه کیت در دوره های متفاوت
 • كيفي و مديريت كيت : راندمان استفاده از كيت
 • كيفي و مديريت كيت : راندمان هزينه كيت به ارزش تست
 • آمارها و گزارش های لازم

نمونه برداری خارج از مرکز

 • نمونه برداری درب منزل
 • نمونه برداری شرکتی
 • نمونه برداری مطب
 • آزمایشگاه مجازی

ربات و تلگرام

 • بیمار
 • مدیر آزمایشگاه
 • پزشک
 • مسئول فنی شرکت ها و آزمایشگاه های مجازی
 • استفاده از تلگرام جهت ارسال جواب (شامل یک جواب یکجا ، اتچد ، بالینی ، پاتولوژی ، منحنی هماتولوژی بصورت یکجا)
 • ربات تلگرام : شامل جوابدهی ، قبوض ، پرداخت آنلاین ، راهنما و گزارشهای لازم برای : بیمار ، پزشک ، ارسالی و مدیریت آزمایشگاه

نظر سنجی

 • قابلیت تنظیم سوال و جواب های دلخواه
 • قابلیت ثبت نظرسنجی
 • قابلیت —- به صورت گرافیکی

کنترل درجه حرارت

Parsitemp:تمپ پارسی

 • دماسنج
 • رطوبت سنج
 • Wireless
 • SMS خارج از بازه قابل قبول
 • SMS خرابی سیستم
 • کالیبراسیون
 • موبایل و محل جداگانه قابل پیگیری برای هر سیستم
 • سیستم نرم افزار نظر سنجی با استفاده از تاچ و بصورتWireless