انصراف از سفارش

لغو کامل سفارش فقط در صورتی که کار نصب نرافزار شروع نشده باشد امکان پذیر است. اگر کار نصب شروع شده باشد بعد از اعلام انصراف همه هزینه نصب و هزینه مندرج در قرار داد برای انصراف دریافت شده و مابقی پس داده خواهد شد. در صورتی که نصب کامل شده باشد امکان انصراف وجود ندارد. در صورت انصراف مشتری درصد مندرج در قرارداد از مبلغ سفارش به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

سلب مسئولیت

مشتری موافقت می کند قبل از شروع نصب بروشور های خدماتی که خریداری نموده است را مطالعه کند. پارسیپل خودران هیچ گونه مسولیتی درقبال ضرر و زیان بعدی مشتری نخواهد داشت.

تغییر شرایط و قوانین

پارسیپل خودران حق تغییر در قوانین را برای خود محفوظ می داند و این قوانین و شرایط ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. لطفا به صورت دوره ای این صفحه را مطالعه فرمایید.

روش قیمت گذاری

مبنای محاسبه قیمت برای نرم افزار جامع تعداد پذیرش و تعداد سیتم هایی است که در آزمایشگاه استفاده خواهد شد.

ارتباطات بین مشتری و پارسیپل خودران

تمامی ارتباطات بین مشتری و پارسیپل خودران از طریق سایت و تلفن های رسمی پارسیپل  انجام می شود.

مرجوع کردن سفارش

مرجوع کردن سفارش در زمان گارانتی و بعد از بررسی تیم ارزیابی پارسیپل خودران امکان پذیر است.

تحویل

تحویل نرم افزار به توافق مشتری و بسته به ترافیک کار پارسیپل خودران حد اکثر یک ده روز کاری خواهد بود.

پرداخت

امکان پرداخت هزینه نرم افزار و سایر هزینه ها از جمله، هزینه پشتیبانی به صورت اقساطی امکانپذیر است.

ثبت سفارش

ثبت سفارش فقط از طریق تماس انجام می پذیرد.

عمومی

مشتریان موظف هستند قوانین سایت را مطالعه و رعایت کنند.