صادرات نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل به خارج از کشور

به پاس اعتماد شما عزیزان، زین پس شاهد حضور نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران در سایر کشور ها خواهیم بود. هم اکنون بسیاری از آزمایشگاه ها در کشور های همسایه از سیستم جامع اتوماسیون و مکانیزاسیون پارسیپل خودران بهره مند هستند و خوشبختانه با رضایتی که نسبت به این محصول داشته اند در حال افزایش نسخه های نصب شده پارسیپل در خارج از کشور هستیم.نسخه های جدید نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران، به زبان های انگلیسی، عربی، کردی در حال توسعه می باشد.

به زودی لیستی از شعب آزمایشگاه هایی که نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران را در قلب خود دارند را در سایت قرار خواهد گرفت. امید است تلاش های مستمر و بی وقفه تیم پارسیپل خودران بتواند نام ایران عزیزمان را در عرصه صادرات نرم افزار بالا برده و با ورود ارز به کشور، قدمی در کمک به اقتصاد داشته باشد.