فرم نظرات، پیشنهادات و شکایات

اگر از خدمات سیستم پارسیپل خودران ناراضی هستید و یا مایلید که نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید، می توانید از طریق فرم زیر ما را مطلع نمایید. پیام های رسیده از طریق فرم زیر توسط مدیریت پارسیپل خودران بررسی می شود پس مطمعن باشید به پیام شما در اسرع وقت ترتیب اثر داده خواهد شد و همچنین در اولین فرصت شما را نسبت به نتیجه حاصله آگاه می نماییم.