فرم نظرات، پیشنهادات و شکایات

اگر از خدمات شرکت پارسیپل خودران ناراضی هستید و یا مایلید که نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با این شرکت در میان بگذارید، می توانید از طریق فرم زیر ما را مطلع نمایید. پیام های رسیده از طریق فرم زیر توسط شخص مدیریت شرکت خوانده می شود پس مطمعن باشید به پیام شما در اسرع وقت ترتیب اثر داده خواهد شد و همچنین در اولین فرصت شما را نسبت به نتیجه حاصله آگاه می نماییم.