نرم افزار جامع اتوماسیون و مکانیزاسیون آزمایشگاه

نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

کنترل کیفی:

ورود اتوماتیک اطلاعات / کنترل کیفی دقیق و آسان

o تعریف کنترل ها با شماره لات نامبر و نمایش اتوماتیک منحنی در ژورنال دستگاه و بطور مستقل.
o استفاده از کیت و لات نامبر کیت بطور اتوماتیک.
o چک جواب کنترل با روش هاي انتخابی و مرسوم همراه با نمایش لحظه اي منحنی قبل و بعد از انتقال کنترل.
o قابلیت محاسبه مقادیر انحراف از معیار و ضریب انحراف با استفاده از زمانهاي دلخواه و استفاده از آن در منحنی کنونی.
o قابلیت استفاده کامل در رابطه با دستگاه و انتقال و رسم منحنی و همچنین نمایش زمان کالیبراسیون هر دستگاه در منحنی.
o کنترل دسترسی، امنیت اطلاعات و پیگیري تغییرات.
o چک کردن اتوماتیک جوابها با روش هاي گوناگون و مرسوم .
o توانایی غیر اتو ماتیک (دستی)
o محاسبه ماهیانه انحراف معیار و ضریب انحراف بصورت اتوماتیک (تنظیماتی و دلخواه).

آزمایشگاه های مکانیزه در ایران از سیستم پارسیپل خودران استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پارسیپل خودران می باشد.
با افتخار قدرت گرفته از:

طراحی توسط: یونس محبی