از غرفه پارسیپل خودران در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران بازدید فرمایید.

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

محل غرفه پارسیپل در نمایشگاه

1
1

30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397

تهران، مرکز همایش های برج میلاد

سالن حافظ، غرفه شماره 98، پارسیپل خودران

سالن حافظ، غرفه شماره 98، پارسیپل خودران

30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397

تهران، مرکز همایش های برج میلاد