معرفی Digital Workspaces

معرفی Digital WorkSpaces
مفهوم Digital Workspaces یک تغییر جامع در نحوه ارایه سرویس به کاربران توسط واحد فناوری سازمان است.
کاربران می توانند Application و یا اطلاعات مورد نظرخود را بر روی دستگاهی که تمایل دارند دریافت نمایند.
با بهره گیری از مدیریت با محوریت Cloud، راهکار های Digital WorkSpaces در مقیاسی بزرگ در تمامی پلتفرم ها، مکان ها و مدل دستگاه های متفاوت، تجاربی نو و خودکفایی مناسبی را ارایه می کند.

در سایت Citrix.com در خصوص Digital WorkSpace به این صورت نقل شده است:

A digital workspace is an integrated technology framework designed to deliver and manage app, data, and desktop delivery. It allows employees to access their apps and data on any device, from any location. For a digital workspace to be successful, it must provide a unified, contextual, and secure experience for IT and end users.

A unified, secure, and intelligent digital workspace includes:

  1. App and desktop virtualization
  2. File sharing and content collaboration
  3. Unified endpoint management
  4. Secure access to SaaS apps/secure browsing
  5. Single sign-on (SSO)
  6. Guided and automated workflows via machine learning

همچنین در ویدیوی زیر می توانید توضیحات کاملی را در خصوص فضای کاری دیجیتال (Digital Workspace) مشاهده نمایید. با ارائه نظرات مفید خود، ما را در خدمت رسانی بهتر یارس دهید.