تماس با شرکت پارسیپل خودران در تهران
دفتر مرکزی

پونک، اشرفی اصفهانی
پالاتر از نیایش، کوچه پنجم، پلاک8

نقشه گوگل

تماس با ماتلفن تماس: (+9821) 4480 4472
فکس: (+9821) 4480 4472
مدیریت: (+98) 912 310 5 310
ایمیل: info@parsipol.com