محصولات و خدمات پارسیپل

محصولات و خدمات

برترین و تکمیل ترین سیستم نرم افزاری آزمایشگاهی، سیستم اتوماسیون منطقه حضوری، وب سایت و وبسرویس ها

محصولات

ارتباط با دستگاهها

ارتباط یک طرفه / ارتباط دوطرفه / Full Query /

نرم افزار مرکزی

سیستم مرکزی آزمایشگاه /

ارتباط بین آزمایشگاهها

پذیرش خودکار / / دریافت جواب از آزمایشگاه همکار /
badge 1

سیستم اتوماسیون منطقه حضوری

اتوماسیون نوبتدهی / / برروی بستر وب و ویندوز /
badge 1 badge 2 badge 3

سیستم انبارداری آزمایشگاه

/ بررسی مصرف دستگاهها / مقایسه هزینه ها و درآمدها /
badge 1

کنترل کیفی

ورود اتوماتیک اطلاعات / کنترل کیفی دقیق و آسان /

وبسایت

/ جوابدهی و سوابق آنلاین /