ربات تلگرام

ربات تلگرام آزمایشگاهی

تلگرام برای آزمایشگاه

پارسیپل ربات تلگرامی راه اندازی کرد تا بیماران و پزشکان بتوانند با یکدیگر به راحتی در تعامل باشند بیماران میتواندد با استفاده از این ربات جواب ازمایش خود را به صورت یک جا دریافت کنند.

پزشکان میتوانند راهنمایی ها گزارش ها را به صورت آنلاین از این ربات دریافت کنند.

امکانات ربات :

جوابدهی - پرداخت آنلاین- قبوض – راهنما - گزرشهای لازم برای :بیمار و پزشک ، مدیریت آزمایشگاه و همچنین استفده از تلگرام جهت ارسال جواب ( شامل جواب یکجا (اتجد، بالینی ، پاتولوژی، منحنی هماتولوژی بصورت یکجا)

امکانات اتوماسیون اداری پارسیپل خودران

 • پارسی تمپ در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

 • پارسی لب تحولی نوین در اتوماسیون آزمایشگاهی

 • جواب دهی یکجا

 • نرم افزار ژنتیک

 • انبارداری در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

 • صندوقداری طلایی

 • وب سایت آزمایشگاهی و جواب دهی آنلاین

 • پاتولوژی اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)

 • کنترل کیفی

 • موبایل مدیریتی (پارسیتل)

 • ارتباط یک طرفه / ارتباط دوطرفه / FULL QUERY

 • اتوماسیون حضوری در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

 • ارتباط آزمایشگاهها (DREAM LAB)