رو نمایی از امکانات جدید پارسیپل

پارسی لب تحولی نوین در اتوماسیون آزمایشگاهی
اکتبر 14, 2020
پارسیپل خودران

رونمایی از امکانات جدید در خصوص تلگرام و ربات تلگرام در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران:

قابل توجه مراکز محترم آزمایشگاهی دارای نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران:

اعلامیه مورخه 17/2/1397:

با سلام و احترام خدمت همکاران محترم

در مورد تلگرام و ربات تلگرام، پارسیپل بزودی از گزینه های در دسترس شبکه های داخلی از جمله استفاده از ربات و ارسال فایل و اطلاعات استفاده بهینه خواهد داشت. اطلاعات مبسوط پس از برآورد دقیق ویرایش های جدید و برنامه ریزی شبکه های داخلی ایرانی بزودی خدمتتان اعلام و سیاست گذاری دقیق برای بسط توامان توانایی های ربات و ارسال فایل و جواب به شبکه های داخلی، توضیح خواهد شد.

اعلامیه مورخه 20/2/1397:

با سپاس فراوان
راه حل جایگزین برای دریافت جواب، قبض، پذیرش آنلاین، پرداخت آنلاین و غیرو از طریق ربات و تلگرام برای آزمایشگاههای محترم تا ۲-۳ هفته آینده رو نمایی و تحویل خواهد شد.