اخبار

اکتبر 14, 2020

پارسی لب تحولی نوین در اتوماسیون آزمایشگاهی

اپلیکیشن موبایل پارسی لب، جدیدترین محصول پارسیپل خودران در زمینه خدمات آزمایشگاهی و تسهیل امور مراجعین آزمایشگاه می باشد. شما می توانید پارسی لب را باکس […]
اکتبر 13, 2020
پارسیپل خودران

رو نمایی از امکانات جدید پارسیپل

رونمایی از امکانات جدید در خصوص تلگرام و ربات تلگرام در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران: قابل توجه مراکز محترم آزمایشگاهی دارای نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل […]