درباره ما

درباره ما


پارسیپل خودران با تجربه و اندوخته بیش از 25 سال در تولید نرم افزار از کشور آمریکا در سال 1384 شروع به تولید اولین سیستم اتوماسیون و مکانیزاسیون در ایران نمود . در حال حاضرسیستم جامع اتوماسیون و مکانیزاسیون آزمایشگاه در صدها آزمایشگاه ، از جمله 600 آزمایشگاه بزرگ کشور در حال سرویس دهی بصورت پوشش جامع و تمام اتوماته می باشد .

چرا؟

نیروهای متخصص

پشتیبانی فنی نامحدود

امکانات منحصر به فرد

سالها تجربه بین المللی

استاندارهای جهانی

تکنولوژی های نوین