بازگشت به صفحه اصلی

استخدام در پارسیپل

ارزش‌های ما، هویت ما

کارگروهی  |  اشتیاق برای تعالی  |  مشتری محوری  |  نتیجه‌گرایی

ارزش‌های مجموعه پارسیپل خودران به عنوان نخستین تولید کننده سیستم جامع اتوماسیون و مکانیزاسیون آزمایشگاه در کشور، ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در پارسیپل خودران هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما در پارسیپل خودران با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.

 

درخواست همکاری

شما مراجعین محترم می توانید با تکمیل فرم زیر متناسب با رشته های تحصیلی مربوط و مورد نیاز پارسیپل خودران منتظر تماس همکاران ما در واحد منابع انسانی باشید: