بازگشت به صفحه اصلی

همکاران آی تی

معرفی برخی از همکاران آی تی پارسیپل خودران :

اشخاص معرفی شده در لیست زیر به صورت داوطلبانه جهت همکاری در حوزه آی تی  با آزمایشگاه های سراسر کشور به پارسیپل خودران اعلام آمادگی کرده و پس از بررسی رزومه آنها برای معرفی در این صفحه قرار گرفته است.

این لیست جهت رفاه حال مدیران آزمایشگاه ها و همچنین تسهیل فرآیند همکاری با مهندسین آی تی تهیه و تنظیم شده است.

لازم به ذکر است که معرفی افراد در این صفحه به منظور تایید آنها توسط پارسیپل خودران نبوده و هیچ گونه درآمدی از این طریق نخواهد داشت و همگی به صورت مستقل فعالیت می کنند در نتیجه پارسیپل خودران مسئولیتی درقبال عملکرد آنها نیز نخوهد داشت.

در جهت بهبود کیفیت این فهرست در صورت رضایت یا عدم رضایت از همکاری با هر یک از عزیزان معرفی شده ما را یاری سازید.

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

نام و نام خانوادگی

+ ویژگی شماره یک
+ ویژگی شماره دو
+ ویژگی شماره سه
+ ویژگی شماره چهار

اطلاعات تماس: 09121211212

محدوده فعالیت: سراسر کشور

و بیش از ده ها همکار دیگر …