بازگشت به صفحه اصلی

پارسی تمپ

آشنایی با پارسی تمپ :

پارسی تمپ یک سخت افزار منحصر به فردی است که با نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی پارسیپل به صورت مستقیم به شکل بیسیم در ارتباط می باشد.

با برخی از امکانات این سخت افزار آشنا شوید: Wireless، دماسنج، رطوبت سنج، مایع سنج، SMS خارج از بازه قابل قبول / بازگشت به نرمال، SMS خرابی سیستم / بازگشت به نرمال، کالیبراسیون، موبایل و محل جداگانه قابل پیگیری برای هر سیستم

درخواست نصب آنالایزر

اتصال آنالایزرهای آزمایشگاه با نرم افزار پارسی پل

شارژ سامانه پیام کوتاه

خرید پیامک جهت شارژ سامانه پیام کوتاه پارسی پل