بازگشت به صفحه اصلی

استند نوبت دهی

استند نوبت دهی و پذیرش پارسیپل :

کلیه امور مربوط به نوبت دهی، جواب دهی پرداخت صورتحساب و… را با اسکن کارت ملی بیمار پذیرش شده در لحظه به صورت آنلاین در محل آزمایشگاه که توسط خود بیمار انجام میشود را فراهم میکند.

اتوماسیون آزمایشگاهی

اپلیکیشن پارسی تل